Ďakujeme za podporu dobročinných projektov


Zverejnené: 05.02.2019 10:28:10  |   Kategórie: Oznamy

Ďakujeme za podporu dobročinných projektov v minulom roku cez náš e-shop. Za rok 2018 ste prispeli celkovou sumou 2662€. Najviac finančnej pomoci smerovalo na Pomoc pre Sýriu, ktorý zorganizovala Pápežská nadácia ACN. Novým bola aj zbierka pre Gréckokatolícku Rómsku misiu (www.podporujemmisionara.sk). Pokračovali zbierky pre projekty Písmo celému svetu a Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. 

ĎAKUJEME za vašu štedrosť a dobrosrdečnosť.

 Detské utečenkyne v Allepe (Sýria)

Detské utečenkyne v Allepe (Sýria)

Slovensko živo reaguje na stále dramatickejšiu situáciu v Sýrii, ktorá je dôsledkom vojny. Do prebiehajúcej medzinárodnej kampane pápežskej nadácie ACN s názvom POMOC PRE SÝRIU sa od novembra 2018 rozličnými spôsobmi zapojili stovky Slovákov. Súčasťou kampane je aj putovná výstava DETI VOJNY, ktorá bude predstavená v bratislavskom Dome Quo Vadis 7. februára 2019. 

Zdieľajte tento článok