#recenzia_Marge Fenelonová: Živá novéna k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov

Zverejnené: 11.08.2017 14:58:15
Kategórie: Recenzie na cestaplus.sk

Ak sa v našom živote niečo zamotá, ak prídu problémy, na ktoré nepoznáme riešenia, je pri nás niekto, kto nám chce pomôcť. Božia matka, stojaca nielen pod krížom svojho Syna, ale aj pri tebe či pri mne. Ako sa k nej prihovoriť? Čo jej odovzdať? Na tieto, ale i ďalšie otázky ponúka odpoveď útla, no duchovne bohatá kniha Živá novéna k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov.

Marge Fenelonová je známa novinárka, ktorá sprevádza Svätého Otca Františka na jeho ceste vo Svätej zemi. Čitateľovi ponúka nielen jeho slová, ale delí sa aj o svoje skúsenosti, pocity a jednoduchým spôsobom približuje konkrétne miesta, kde žil, zomrel, ale aj vstal z mŕtvych Ježiš.

Ponúka deväť zamyslení, v ktorých sa odvoláva nielen na biblické posolstvo, ale na život taký, aký v skutočnosti je. Na situácie, keď si nevieme rady. Ukazuje, ktorou cestou môžeme vykročiť, ak v sebe nosíme nespravodlivosť či bolesť z odlúčenia. Pomenúva prirodzené emócie, ktoré nás oberajú o pokoj, napríklad zmätok, beznádej či nezhody. Zastavuje sa pri situáciách, ktoré sa zvlášť dotýkajú ľudských sŕdc, ako je zrada či súženie. Čo robiť?

Prijať jej pozvanie. Odovzdať bolesti – uzly nášho života, Panne Márii.

Dáva odpoveď na otázku, prečo ju uctievame pod titulom Rozväzovačka. Kniha nie je žiadnym teoretizovaním, ale svedectvom novinárky, ktorá má osobnú skúsenosť viery. Zároveň je výzvou pre človeka, ktorý bojuje o dobré vzťahy nielen s Bohom a so sebou samým, ale aj s blížnymi. Ponúka pokorný a pravdivý pohľad do všedných dní a pomáha čitateľovi klásť správne otázky, aby prišiel na koreň problému.

Na záver? Budem osobná. Knihu som zhltla naraz. A znova sa k nej vrátim. Pretože prechádzať s Marge Fenelonovou jej textami, doplnenými o osobné svedectvá, sa oplatí. A mimochodom, ani jeden „uzol“ – problém nášho života – nevyrieši nik z nás sám. Preto ich odovzdajme matke Božej, ona nám vyprosí aj to, o čo sa my sami neodvažujeme prosiť.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-08-11-recenzia-marge-fenelonova-ziva-novena-k-panne-marii-rozvazovacke-uzlov
© Copyright www.cestaplus.sk


Zdieľajte tento článok