#recenzia_Michal Zamkovský: Cesta blahoslavenstiev


Zverejnené: 27.06.2017 11:00:53  |  

„Som s vami a ponúkam vám návod na šťastie.“ To sú slová, ktorými by sa dala zhrnúť kniha pátra redemptoristu Michala Zamkovského – Cesta blahoslavenstiev. Pán je s nami a prihovára sa nám cez ľudské príbehy, Svätého Otca i svoje slovo. Ponúka nám odpovede týkajúce sa všedného života a prináša pohladenie a istotu, že Boh je vo svojich slovách verný a pravdivý. Vstúpme do situácií, kde sa Boh delí s nami o svoje slovo.

Blahoslavenstvá sú cestou na Pánov vrch, kde je plnosť radosti a pokoja. Ako ich však máme prežívať? Komu sú určené? Patria ešte do tohto sveta, kde sú „in“ iba tí úspešní?

Na tieto a podobné otázky dáva odpovede redemptorista, páter Michal Zamkovský. V zamysleniach, ktoré predniesol počas duchovno-relaxačného pobytu v Nimnici v roku 2015, približuje čitateľom posolstvo blahoslavenstiev, rozmenené na drobné.

Príbehy zo života sa prelínajú s povzbudením vykročiť na cestu za Ježišom. Nevyhýbajú sa bolesti, neseniu krížov či opustenosti a samote. Aj tá je súčasťou ľudských dní. Je výzvou, v ktorej možno prežívať šťastie a radosť, pretože Ježiš je v každej ľudskej biede.

Autor zamyslení sa odvoláva na povzbudzujúce slová Svätého Otca Františka a potvrdzuje ich príbehmi z Nového i zo Starého zákona. Pripomína, že nestačí, ak budeme Boží zákon memorovať a dodržiavať Desatoro. Pozýva nás ďalej. K láske, ktorá je vynaliezavá a skrýva sa v blahoslavenstvách.

Významné miesto v živote blahoslavenstiev má milosrdenstvo. Boh, ktorý sa neustále zľutúva nad človekom a pomáha mu vstať. Miluje ho, nie pre jeho postavenie ani pre skutky, ale pre úmysly jeho srdca.

Zamyslenia o blahoslavenstvách vyvádzajú človeka na Boží vrch, odkiaľ sa môže pozrieť na svoj život „inak“. Z perspektívy Božej lásky, ktorú potrebujeme ako soľ na chlieb.

Blahoslavení chudobní... Blahoslavení milosrdní... Blahoslavení tí, čo šíria pokoj... Blahoslavený si ty, ktorý si knihu vezmeš do rúk a začítaš sa do posolstva, čo v sebe skrýva. Máš šancu naplniť blahoslavenstvom a šťastím nielen svoje srdce, ale aj srdcia tých, ktorých ti Pán posiela do cesty.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-07-07-recenzia-zamkovsky-cesta-blahoslavenstiev
© Copyright www.cestaplus.sk


Odkazy na produkty

Zdieľajte tento článok