Recenzia_Peter Čuřík: 5 V k víťazstvu


Zverejnené: 04.02.2019 11:16:04  |   Kategórie: Recenzie na cestaplus.sk

Vízia, vášeň, viera, vzťahy, vytrvalosť. To je 5 V, ktoré vedú k víťazstvu.

Po dvanástich rokoch od prvého vydania držíme v rukách nové, doplnené o nové kapitoly. Autor podrobne rozoberá jednotlivých 5 V – víziu, vášeň, vieru, vzťahy, vytrvalosť. Každá časť je popretkávaná príkladmi, príbehmi, svedectvami známych i neznámych, citátmi z Písma i od osôb svetového mena.

Vízia

Toto prvé V je najdôležitejšie. Nevyhnutne ho potrebujeme, ak chceme zvíťaziť a byť úspešní. Autor nás pozýva, aby sme zistili, prečo sme na tejto zemi, a vykročili k naplneniu svojej vízie. To je naším najväčším dobrodružstvom. Aby sme nežili len zo dňa na deň, bez cieľa. Víziu definuje ako opak beznádeje, pracovný plán, náčrt, obraz toho, kde môžeme byť zajtra, ako motivačnú silu.

„Miesto, na ktoré ťa Boh povolal, je miestom, kde sa stretne tvoje najväčšie šťastie s najhlbšou potrebou sveta,“ cituje amerického spisovateľa Fredericka Buechnera. Vízia nás zbavuje neustáleho nutkania hľadať uznanie od ľudí – pretože neraz žijeme nielen podľa toho, čo si o nás myslia iní, ale aj podľa toho, čo si myslíme, že si myslia. Vedie nás k vysporiadaniu sa s našou minulosťou. Predstavuje sedem vlastností vízie a cestu, ako nájsť Božie vedenie a zároveň nezostať v pasivite.

Vášeň

V druhom V nás vedie k poznaniu správneho postoja a ochote srdca – aby sme to, čo robíme, robili so zanietením. Upozorňuje na to, že našu únavu nemusí spôsobovať iba nával práce a stres, ale tiež nedostatok ochoty, s ktorou prácu robíme. Náš postoj má dôležitý význam v rámci úspechu. Prináša príklad mnohých známych ľudí a ich cestu k úspechu: Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Henry Ford, Thomas Edison, Martin Luther a mnohí iní, ktorí sa nevzdali napriek neúspechu – pretože mali vášeň. Učí nás pýtať sa, čo vlastne chceme, po čom túžime.

Viera

Tretím bodom je viera. Kapitola je plná príkladov a citátov zo Svätého písma – ponúka nám galériu viery svätých mužov a žien. Viery, ktorá nás učí, že musíme najprv (vo viere) vykročiť, až potom sa nám ukáže cesta. Nie naopak. Predstavuje vieru, ktorá víťazí, má skutky, prináša ochranu, zaopatrenie i povýšenie.

Vzťahy

Predposledným bodom sú vzťahy. Dôležité je budovanie víťazného tímu – spoločné úsilie nás robí efektívnejšími a dosiahneme oveľa viac. Je podstatné obklopovať sa správnymi ľuďmi. „Boh povoláva jednotlivcov, aby naplnili jeho plány, ale nikdy nikoho nepovolal, aby tie plány naplnil sám,“ píše autor. Vyzdvihuje dôležitosť tímovej práce, skutočných priateľov. Radí, podľa akých šiestich kritérií si vyberať spolupracovníkov.

Vytrvalosť

A napokon vytrvalosť – umenie čakať. Na príklade konkrétnych postáv, biblických i nebiblických, predstavuje dôležitosť správneho načasovania v ich životoch – načasovanie pripravené Bohom. Poukazuje na Boží spôsob povýšenia, rovnako na konkrétnych príkladoch. Cestu z dna na vrchol, to, že poslušnosť prináša Božie požehnanie. Venuje sa tiež konkrétnym oblastiam, v ktorých potrebujeme vytrvalosť – modlitbe, sejbe, viere. Kniha je zavŕšená predstavením ovocia, ktoré prináša vytrvalosť.

Autor zaujímavým, pútavým a jednoduchým štýlom predstavuje 5 V a je čitateľovi užitočným sprievodcom na ceste rastu. Kniha môže byť užitočnou pomôckou aj na prednášku pre (nielen) mladých o 5 V, ktoré potrebuje každý jeden z nás.

Viac na: https://www.slovoplus.sk/recenzia_peter-curik-5-v-k-vitazstvu/


Odkazy na produkty

Zdieľajte tento článok