#recenzia_Rachelle Dekkerová: Vyvolenie

Zverejnené: 16.05.2017 10:24:51
Kategórie: Recenzie na cestaplus.sk

Aká je moja hodnota? Stojím za niečo? Má môj život význam? Otázky, ktoré pulzujú svetom, v ktorom žijeme, od nepamäti. Týkajú sa mužov i žien. Je do nás vpísaná túžba byť niekým, chceme niečo znamenať. Často to hľadáme kdesi mimo seba – v súhlase iných, v ich podpore, povzbudení, láske či prijatí. Ak mlčia, cítime sa bezcenní. Čo ak by všetky klamstvá, ktorým veríme o nás samých, zrazu zmizli?

Autorský debut Rachelle Dekkerovej, mladej americkej spisovateľky, ma zaujal na prvý pohľad. Štýl jej písania je jednoduchý, priamočiary a bez zbytočných príkras. Vovedie vás priamo doprostred diania – príbeh sa začína kľúčovým okamihom v živote každého dievčaťa. S Carrington sa zoznámite na obrade vyvolenia.

Ide o veľmi významnú chvíľu pre svet, v ktorom žijú ľudia po obrovskej katastrofe. Je to svet nového poriadku, jasných a nekompromisných pravidiel, zdanlivo pre dobro všetkých. Nebezpečným sa stáva v okamihu, ak sa niekto rozhodne chrániť pravidlá za akúkoľvek cenu.

Život dievčiny v meste, ktoré bolo kedysi známe ako Washington, D. C., je sústredený na tento jediný večer. Vtedy sa rozhodne o jej osude. Ak si ju nikto nevyvolí, navždy stratí právo stať sa manželkou alebo matkou a prežije život v službe mestu, ako robotnica – spoločenská spodina uzavretá do osobitného sveta driny, povinností a izolácie.

„Ak si ma nikto nevyvolí, vlastnou vinou ma postihne krutý osud.“ Jedna z právd, s ktorou vyrastalo každé dievča od malička.

Samotný dej príbehu prezrádzať nechcem, ale budete svedkami, ako sa nevinné dievča plné snov doslova v priebehu hodín a dní postaví zoči-voči realite natoľko krutej, že vami otrasie už len predstava života na takom mieste.

Je možné byť slobodná vo svete, kde nemáte možnosť o čomkoľvek rozhodnúť? Všetko je dané, všetko jasné, vláda má na všetko svoju nekompromisnú a krutú odpoveď: pre dobro všetkých. A každý pokus o rebéliu trestá – exemplárne a verejne.

Carrington zvádza svoj vonkajší i vnútorný zápas. Je ženou, ktorej realita siahla na všetko, na čom dovtedy stavala, v čo dúfala. Skutočnosť ju okradla o nádej, o budúcnosť aj možnosť prežiť jej sny. Predovšetkým ju odsúdila na život, v ktorom nebude vyvolená, nebude milovaná. Je bezcenná. Sklamala svojich najbližších, zvlášť svoju matku... a „vlastnou vinou ju postihol krutý osud“. Je jej vina, že si ju nikto nevyvolil. Zlyhala. A bude za to platiť navždy.

Všetci obyvatelia mesta majú jedno náboženstvo, ktoré je nástrojom na udržanie poriadku. Ich boh nariadil všetky pravidlá zapísané v knihe Veritas a tie vláda presadzuje svojou autoritou a jednoducho sa o nich nediskutuje, nepremýšľa, nehodnotí sa ich správnosť. Niet tu priestoru na vlastný názor. Poslušnosť nadovšetko. Vláde predsa dôverujeme bez výhrad. Ak niečo hovorí, musí to byť pravda.

Ako sa Carrington vysporiada so stretnutím s mužom Aaronom, ktorý uprostred jej temnoty zvolá: „Si dokonalá! Si slobodná! Si milovaná!“? Je možné vytrhnúť človeka z klamstiev vrytých do jeho srdca tak hlboko, až sa stali jeho súčasťou? Existuje nádej uprostred beznádeje? Kým vlastne sme? Sme tým, čo o nás hovoria iní alebo spoločnosť, v ktorej žijeme? Sme len to, čo robíme? Kto rozhoduje o našej hodnote?

A čo ak je tu Niekto, kto nás stvoril z lásky, hodnotných už len preto, že existujeme? Dokáže sa uprostred mesta, čo kričí: „Si nula, ak si ťa nik nevyvolí!“, dievča rozpomenúť, že jeho srdce je stvorené pre lásku a slobodu? Nie je jej prísnosť voči sebe samej a totálna odovzdanosť faktu, že je bezcenná, silnejšia než ten jemný šepot jej vlastného vnútra, že toto predsa nemôže byť pravda? Začuje Carrington pieseň vo svojom srdci, tú pieseň, ktorá má moc prežiariť každú tmu?

Keďže kniha je prvým dielom zo série, veľmi sa teším na ďalšie pokračovanie!

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-05-12-recenzia-rachelle-dekkerova-vyvolenieOdkazy na produkty

Zdieľajte tento článok