Sila dalitských žien inšpiruje aj na Slovensku


Zverejnené: 05.06.2018 16:00:19  |   Kategórie: Blogy

„Vydávala som sa, keď som mala 15 rokov. Vtedy sme sa s manželom presťahovali do dediny, v ktorej žijeme dodnes. Môj život je ťažký a plný problémov. Nikdy som nemohla chodiť do školy, pretože pochádzam z veľmi chudobnej rodiny a ako dalitské dievča som nemala veľa iných príležitostí,“začína svoj príbeh Asha. Patrí ku komunite dalitských kresťanov v štáte Bihár na severe Indie. Jej životný príbeh by ale mohla rozprávať ktorákoľvek iná dalitská žena. Všetky rovnako poznajú chudobu, utláčanie a diskrimináciu.

Dalitským kresťanom, zvlášť dalitským kresťanským ženám, sa venuje práve prebiehajúca kampaň pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Cieľom kampane SILA DALITSKÝCH ŽIEN je poukázať na problémy tejto komunity a pozvať Slovákov, aby jej poskytli duchovnú aj materiálnu pomoc. Dalitské kresťanské ženy potrebujú našu pomoc, pretože sú vo svojej vlasti diskriminované z troch dôvodov - sú ženy, kresťanky a dalitky.

Komunita dalitov je skupina ľudí na okraji indického spoločenského systému. Z pevne vymedzeného poriadku, známeho ako kastový systém, sú úplne vyčlenení. Sú doslova „vydedenci“. Tento osud je každodennou realitou pre 240 miliónov ľudí, ktorí tvoria pätinu obyvateľov Indie. Hoci súčasná indická ústava delenie na kasty zakazuje, dvetisícročná tradícia je stále živou súčasťou miestnej kultúry. Zrovnoprávnenia s ostatnými obyvateľmi Indie sa tak dalitovia stále nedočkali.

Ďalšiu diskrimináciu zo strany spoločnosti zažívajú dalitovia vo chvíli, keď konvertujú na kresťanstvo. Hoci viera v Boha im prináša obrovskú vnútornú slobodu a v kresťanskej komunite konečne nachádzajú spoločenstvo lásky a úcty, súčasne strácajú nárok na všetky vládne benefity. Ostávajú tak bez akejkoľvek finančnej podpory. Túto diskrimináciu pozná aj Asha, ale v kresťanstve predsa našla niečo viac. Viera jej dáva vnútornú silu zvládať všetky životné ťažkosti. 

„V nedeľu chodím s deťmi do kostola a doma sa spolu modlíme k Panne Márii. Prosím ju, aby ochraňovala moje deti a zachránila nás od zla. Panna Mária je mojou matkou a ukazuje mi, ako žiť. Aj vďaka nej sa učím, že byť ženou a matkou je krásne,“ hovorí Asha o svojom živote. Poznanie, že poslanie ženy môže byť krásne a hodnotné, je pre indické ženy nové. Vo svojej kultúre sú považované za menejcenné. Ženy musia robiť ťažké práce, nemôžu vlastniť žiadny majetok a sú úplne závislé od rozhodnutí svojich otcov, bratov, manželov a synov. 

Kresťanstvo prináša do života dalitov celkom nový rozmer. Vďaka službe kňazov, rehoľníkov a katechétov získavajú vzdelanie. V malých kresťanských komunitách nachádzajú spoločenstvo prijatia a vzájomnej podpory. So svojimi problémami nie sú viac sami. Dalitskí kresťania získavajú tiež materiálnu podporu, ktorá im pomáha oslobodiť sa z kolobehu nespravodlivých pôžičiek, ktoré by inak nikdy nemohli splatiť. 

Pomocnú ruku im podáva aj pápežská nadácia ACN, ktorá už viac ako 40 rokov realizuje v Indii vďaka finančným darom od prispievateľov z celého sveta rozmanité projekty. Medzinárodná pomoc sa v súčasnosti sústreďuje najmä na výstavbu takzvaných viacúčelových hál. V niektorých regiónoch Indie je totiž výstavba kostolov veľmi zložitá a preto sa budujú viacúčelové haly, ktoré plnia funkciu chrámu a komunitného centra zároveň. Kresťania sa v nich modlia, vzdelávajú a stretávajú pri rôznych príležitostiach. ACN tiež dlhodobo podporuje distribúciu náboženskej literatúry, výstavbu rehoľných domov, vzdelávanie katechétov a seminaristov a rôzne ďalšie aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu života dalitských kresťanov.

To najdôležitejšie, čo dáva kresťanstvo dalitom, je sila vyrovnávať sa s prítomnosťou a nádej na lepšiu budúcnosť pre nich a ich deti. „Som šťastná z poznania, že som Božia dcéra. Toto vedomie prináša do môjho života, aj napriek všetkému utrpeniu, veľkú slobodu! Túžim po tom, aby moje deti nemuseli žiť takýto život, ale aby mohli študovať a prekonať svoj pôvod,“ končí svoj príbeh Asha.

Pomôžte aj vy dalitským kresťanským ženám tým, že sa zapojíte do kampane SILA DALITSKÝCH ŽIENProstredníctvom ACN Slovensko podporíte výstavbu viacúčelových hál. Vaša podpora tiež umožní poskytnúť potrebné vzdelanie a formáciu kňazom, rehoľníkom, katechétom a animátorom, ktorí bezprostredne slúžia dalitským kresťanom a vedú malé kresťanské komunity. 

Inšpirujte sa aj vy silou dalitských žien v ďalších príbehoch, ktoré nájdete na našej stránke. Potešíme sa, ak sa s nami podelíte aj o váš príbeh, o to, ako viera mení váš život. Prispejte ním do Albumu inšpirácií!

Ďakujeme za každú poskytnutú materiálnu a duchovnú pomoc!

ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi

Zdieľajte tento článok