Vymenil nebeskú korunu za tŕňovú...

Zverejnené: 03.04.2017 00:22:58
Kategórie: Oznamy

Ten, ktorý bol bez hriechu, prijal tvár hriešnika, aby sme my hriešni
mohli mať tváre svätcov. ― Max Lucado (Zvolil si klince)

Požehnané Veľkonočné sviatky! Tím Kumran.sk

Zdieľajte tento článok