O Márii

Mária, Ježišova matka, je hlbokým zdrojom múdrosti a pokory pre veriacich všetkých čias, je preto inšpiráciou mnohým autorom kresťanskej literatúry.

Počet produktov: 50

  • List
  • Grid