Krížové cesty

Krížová cesta je starobylá a stále veľmi obľúbená modlitba, v ktorej veriaci uvažujú o udalostiach utrpenia Ježiša Krista od momentu odsúdenia na smrť až po jeho pochovanie. Ako pomôcka k rozjímaniu sa používajú obrazy udalostí, ktoré sa na tejto ceste odohrávajú. Zastavení krížovej cesty býva obvykle štrnásť, niekedy sa pridáva pätnáste zastavenie - zmŕtvychvstanie. Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym pútiam do Jeruzalema. V 15. a 16. storočí rozšírili františkáni túto formu zbožnosti aj v Európe.

Počet produktov: 41

  • List
  • Grid