Zoznam titulov autora Franz Spirago

Franz Siprago (1862 - 1942) katolícky kňaz, teológ a pedagóg.


Narodil sa v Rakúsku, študoval a pôsobil v Čechách. Bol profesorom náboženstva, blízky svojim študentom, ktorých prekvapoval nekonvenčnými spôsobmi výučby katechizmu. Jeho osobitosť zanechala stopy aj v bohatej publikačnej činnosti rámcovo rozdelenej do dvoch kategórií - teologickej a pedagogickej. Zomrel ako 80-ročný v Prahe, 

  • List
  • Grid