Zoznam titulov autora Imrich Degro

Imrich Degro je kňaz vykonávajúci službu v Košickej arcidiecéze. Pôsobí ako výpomocný duchovný vo farnosti Haniska. Na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku prednáša filozofiu. V roku 2002 bol poverený košickým arcibiskupom špecifickou službou vykonávať exorcizmus t.j.vyháňať diablov. Je tiež aktívny v Spoločenstve svätého Michala archanjela v Košiciach.

  • List
  • Grid