Zoznam titulov autora Ann Voskampová

Ann Voskampová je autorkou zamyslení pre DaySpring (divíziu Hallmarku) a prispievajúcou redaktorkou online časopisu The High Calling. Ako globálna zástankyňa chudobných spolupracuje s humanitárnou organizáciou Compassion International. Študovala psychológiu vzdelávania a detskú psychológiu na York University a University of Waterloo.


Ona i jej manžel žijú na kanadskom vidieku v juhozápadnom Ontáriu, kde s vďačnosťou vychovávajú šesť detí a starajú sa o svoju farmu.


Ann túži žiť svoj život naplno. Pri sledovaní jej úvah o farmárskom, rodičovskom i autorskom živote, preniknutých milosťou, sa dostávame na cestu duchovnej premeny, aby sme si uvedomili
každodenné Božie požehnania.

  • List
  • Grid