Zoznam titulov autora Kevin Leman

Dr. Kevin Leman je medzinárodne uznávaný psychológ, rozhalsová aj televízna hviezda. Najpredávanejší a oceňovaný autor viac ako 30 kníh, týkajúcich sa manželstva, rodiny a vzťahov. V slovenčine vyšli jeho knihy: Päť dní, ktoré vás zmenia, 5 dní, ktoré zmenia vašu rodinu, Päť dní, ktoré zmenia vášho manžela.

  • List
  • Grid