Zoznam titulov autora Marko Ivan Rupnik

Marko Ivan Rupnik (Zadlog, Idrija, 28. novembra 1954) je umelec, teológ a slovinský jezuita. V roku 1973 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Študoval filozofiu v Ľubľane a potom, v roku 1977, sa zapísal na Akadémiu výtvarných umení v Ríme, kde ukončil štúdium v roku 1981. Nasledovalo teologické štúdium na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1985. Ešte na Gregoriánskej univerzite sa začal špecializovať na misiologiu. V roku 1991 získal doktorát z misiológie.


Od septembra 1991 žije a pracuje v Ríme v Centro Aletti, ktorého je riaditeľom. Vyučuje v Pápežskom orientálnom ústave, na Pápežskej Gregoriánskej univerzite, Saint Anselm Pápežskom liturgickom inštitúte a dáva semináre a prednášky v mnohých iných európskych akademických inštitúciách. Od roku 1999 pôsobí ako konzultant pre Pápežský koncil pre kultúru.

  • List
  • Grid