Zoznam titulov autora Rick Joyner

Rick Joyner je zakladateľom a výkonným riaditeľom MorningStar Ministries a Heritage Ministries a je starším pastorom z MorningStar Fellowship Church. Rick je prezidentom iniciatívy The Oak Initiative, medzidenominačného hnutia, ktoré mobilizuje kresťanov, aby sa zapojili do riešenia veľkých problémov našej doby. Je autorom viac ako štyridsiatich kníh.

  • List
  • Grid