Zoznam titulov autora Tomáš Halík

Tomáš Halík, čeký katolícky kňaz, teológ, religionista, sociológ náboženstva, vysokoškolský pedagóg, psychológ, filozof a politický aktivista. 


Prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Je farárom akademickej farnosti pri kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe a prezidentom Českej kresťanskej akadémie. V júni 2008 mu pápež Benedikt XVI. Udelil čestný titul monsignore - prelát Jeho Svätosti. V roku 2014 sa stal prvým českým laureátom Templetonovu ceny, keď bol ocenený ako "medzinárodne uznávaná osobnosť obhajujúci dialóg medzi rôznymi vierovyznaniami a neveriacimi.

  • List
  • Grid