Zoznam titulov autora Aleš Opatrný

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., je kňazom pražskej arcidiecézy. Založil a dvadsať rokov viedol Pastoračné stredisko pri Pražskom arcibiskupstve a zastával úrad biskupského vikára pre pastoráciu. V súčasnosti vyučuje na Katolickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe pastorálnu teológiu. 

  • List
  • Grid