Zoznam titulov autora Jordan B. Peterson

Jordan B. Peterson je profesorom psychológie na Torontskej univerzite. Vyrastal v mrazivej pustatine severnej Alberty, vyskúšal si súvrat v akrobatickom lietadle z uzlíkového vlákna a na hornom poschodí svojho domu v Toronte si postavil obradnú sálu podľa vzoru kmeňa Kvakiutov, keď ho tento prvý kanadský národ prijal za svojho člena. Vyučoval mytológiu právnikov, lekárov a podnikateľov, bol konzultantom generálneho tajomníka OSN, pomohol svojim klientom  zvládnuť depresie, obsedantno-kompulzívne poruchy, úzkosť a absolvoval nespočetné množstvo prednášok v Severnej Amerike a Európe. Doktor Peterson v spolupráci so študentmi a kolegami publikoval viac ako sto vedeckých prác a svojou knihou Mapy významu: Architektúra presvedčenia transformoval psychológiu náboženstva. 


Počas pôsobenia na Harvarde ho nominovali na prestížnu Levensonovu cenu za inovatívnu liečbu. 

  • List
  • Grid