Zoznam titulov autora Werner Keller

Dr. Werner Keller (1909 - 1980) sa narodil v Nemecku. Do roku 1945 žil v Berlíne a neskôr v Ascone vo Švajčiarsku. Výsledky moderného bádania a vedy boli predmetom jeho mnohých prác publikovaných v novinách a časopisoch a v prednáškových seriáloch v rozhlase a v televízii. Už od začiatku sa zameriaval na archeológiu a na dejiny ľudstva. Dnes patrí nesporne k najvýznamnejším vedeckým publicistom. Jeho najznámejšie dielo obohatené o nové poznatky a objavy A Biblia má predsa pravdu, spracoval jeho kolega Joachim Rehork, preto ho dnes môžete čítať v aktualizovanej a ešte úchvatejšej podobe. 

  • List
  • Grid