Zoznam titulov autora The Great Commandment Network

The Great Commandment Network je sieť medzinárodnej spolupráce strategických kráľovských lídrov zo spoločenstva veriacich, podnikateľov, vzdelávania a oblasti poskytovania starostlivosti, ktorí dávajú do popredia moc Ježišových slov, aby sme milovali Boha a ostatných a aby sme videli, ako sa z ľudí stávajú jeho nasledovníci. (Mt 22;37-40, 28;19-20)

  • List
  • Grid