Zoznam titulov autora Henny Fiebigová-Siváková

(1917 – 2016), pseudonymy Henny, Marta, Marta Žárska, Mila Horská, teta Marta, jedna z najtalentovanejších predstaviteliek slovenskej katolíckej moderny.


 Narodila sa 2. februára 1917 v Budapešti v rodine kníhkupca. Základnú a strednú školu navštevovala v Trnave, kde roku 1936 ukončila učiteľský ústav. Ako učiteľka a vychovávateľka pôsobila v Trnave, v Stráži pri Čope (teraz Ukrajina), v Ruskovciach (okres Michalovce), v Malom Bábe (teraz súčasť obce Báb) a v bratislavskom Ústave pre telesne postihnutú mládež. Svoje verše v 30. a 40. rokoch publikovala v časopisoch RozvojPrameňElánSlovenské pohľadySlovenský hlasŽivena a Nová žena. Niekoľko básní jej vyšlo v antológii Z mladej ženskej poézie (1940). Je aj autorkou dvoch publikácií pre deti Hanka, malá gazdinka a Veliké a maličké pri koze a kravičke (asi z rokov 1936 – 1937). Báseň pre deti Mikuláš zhudobnil Mikuláš Schneider-Trnavský, ktorý bol štyri roky jej profesorom. Od roku 1970 uverejňovala básne v Katolíckych novinách. Ako 85-ročná vydala svoju prvú a doteraz jedinú zbierku poézie Všade Ťa vidím (Lúč 2002), ktorá je výberom z jej básnickej tvorby, najmä mariánskej. Literárna vedkyňa doc. Andrea Bokníková ju zaradila medzi zabudnuté poetky 20. storočia. Ako členku katolíckej moderny ju v diele Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny (Lúč, 2002) ju spomína aj literárny vedec prof. Július Pašteka.


 

  • List
  • Grid